360IT behaalt ISO 27001-certificaat

En is zo de ideale architect voor uw risicomanagement.

De economie digitaliseert. Nagenoeg alle sectoren zetten volop in op data, automatisering, enz. waardoor de IT-omgeving voor een bedrijf van vitaal belang is. Dat is ook te merken aan de budgetten die bedrijven investeren in hun IT-infrastructuur, en ook de beveiliging ervan.

Maar uit onderzoek blijkt dat hoewel Belgische bedrijven zich bewust zijn van het belang van IT en beveiliging, ze nog een hele weg af te leggen hebben voor ze echt veilig zijn. Ze zetten nog te weinig middelen in om hun data, netwerken en hardware te beschermen. En dus lopen ze vandaag (helaas) nog vaak tegen een tegen security breach aan. Volgens hetzelfde onderzoek ondervond 64% van de bedrijven in 2018 één of meerdere IT-beveiligingsproblemen.

De impact van zo’n security breach kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw organisatie, en ook de mensen waarmee u samenwerkt. De enige manier om u daartegen te wapenen, is de risico’s in kaart te brengen en ze doelgericht te bestrijden.

En dat is ook wat 360IT heeft gedaan door het ISO 27001-certificaat te behalen, dé standaard voor informatiebeveiliging. Door het volledige ISO 27001-proces te doorlopen, hebben we al onze bedrijfsrisico’s geïdentificeerd en ook de nodige beveiligingsmaatregelen procesmatig ingebed in onze organisatie. De norm legt immers strikte eisen op voor de uitwerking, implementatie en continue verbetering van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS).

Die ervaring passen we nu ook toe om andere bedrijven te helpen in het beperken van hun beveiligingsrisico’s.

Hoe? De eerste stap is een risicoanalyse. Het is belangrijk om de IT-risico’s van uw bedrijf in kaart te brengen, en ook de kans dat het risico zich zal voordoen en wat de gevolgen (lees: schade) zouden zijn.

Zodra de risico’s gekend zijn, komt het er op aan om ze te beheersen, om het risicomanagement officieel vast te leggen in een ISMS of een Business Continuity Plan (BCP). Concreet betekent dit dat we samen maatregelen gaan uitwerken om de risico’s te beperken, en ook om de situatie te herstellen als er zich toch een beveiligingsprobleem voordoet.

Door al deze maatregelen concreet uit te werken, vormt uw ISMS of BCP de blauwdruk voor de beveiliging van uw organisatie en al uw IT-beslissingen, -aankopen of -investeringen. Dankzij het ISO 27001-certificaat is 360IT de ideale architect om die blauwdruk samen met u uit te tekenen.